Odstoupení od smlouvy / reklamace

JAKÁ JE KORESPONDENČNÍ ADRESA PRO DORUČENÍ ZBOŽÍ,
které si přeji VRÁTIT nebo REKLAMOVAT?

Korespondenční adresa pro zpětné zaslání zboží je:

APNK, s.r.o.
palác Chicago
Národní 32
110 00  Praha 1

Zásilky určené pro odstoupení a reklamaci odesílejte na uvedenou korespondenční adresu. V zásilce se zbožím uveďte číslo objednávky (její číslo naleznete v potvrzovacím emailu info@bestmoda.cz a také ve svém profilu, pokud jste registrovaný zákazník).

Zboží není přebíráno osobně, nepozvané návštěvy nebudou přijímány. Bohužel se rozmohly samozvané návštěvy, které porušují způsob doručení zboží s tím, že "měli cestu kolem". Adresa sloužípouze k přijímání zaslaných zásilek poštou nebo jiným přepravcem, prosíme o respektování obchodních podmínek. Dobírky s vráceným zbožím nemohou být přebírány. Vrácení platby probíhá v uvedených lhůtách po obdržení a kontrole zboží.

JAK POSTUPOVAT, POKUD CHCI ZBOŽÍ VRÁTIT?

V případě ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY má spotřebitel zákonnou povinnost informovat prodejce o úmyslu od smlouvy odstoupit.

1) Oznámení o odstoupení od smlouvy nám kupující zašle nejpozději do 14 dní od doručení objednávky emailem na info@bestmoda.cz nebo písemnou formou (dopis) zasláním oznámení o odstoupení na výše uvedenou adresu. 
Pro usnadnění je postačující emailová forma.

K oznámení o odstoupení od smlouvy připojte následující údaje:

- číslo objednávky
-  číslo účtu pro vrácení platby
- položky, které budou prodejci vráceny

2) Spotřebitel po oznámení o odstoupení od smlouvy nejpozději do 14 dnů odešle zásilku na uvedenou korespondenční adresu prodejce.
Upozorňujeme, že lhůty neslouží k bezplatnému zapůjčení zboží a jeho užívání.
Pokud spotřebitel vrátí zboží, které vykazuje známky nošení nebo jinak znehodnocené, prodejce má zákonné právo na započtení adekvátní částky spojené se znehodnocením zboží.

Zboží zasílejte českou poštou nebo jiným přepravcem jako doporučené nebo pojištěné zásilky. O odeslání zboží nás informujte předem e-mailem na info@bestmoda.cz. Zásilku v místě odesílatele označte jménem a příjmením, popřípadě názvem firmy, dle objednávky, aby byl balíček spárovatelný s objednávkou. Po doručení zásilky bude v zákonné 14denní lhůtě navrácena platba. Dobírky s vráceným zbožím nejsou akceptovány.

Postup pro odstoupení od smlouvy, včetně lhůt pro odeslání zboží naleznete také v Obchodních podmínkách

Lhůtu pro odstoupení od smlouvy nelze v žádném případě považovat za lhůtu pro bezplatné zapůjčení zboží a jeho užívání v této lhůtě.
Je na plné zodpovědnosti spotřebitele, v jakém stavu zboží vrátí.

Náklady na vrácení zboží nese odesílatel (spotřebitel).

Zpracování odstoupení od smlouvy a vratka platby proběhne v zákonné 14denní lhůtě od přijetí vrácené zásilky.
Zpracování reklamace (vadné zboží) probíhá v zákonné 30denní lhůtě výměnou za nový nebo opravený produkt. Není-li možné zakoupený produkt opravit nebo není-li již produkt k dispozici k výměně, budou vráceny finanční prostředky. Kompletní ustanovení a informace naleznete v Obchodních podmínkách

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (jeho použití je volitelné)

(vyplňte tento formulář a pošlete jej elektronicky na info@bestmoda.cz pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

- Oznamuji/oznamujeme, že tímto odstupuji/odstupujeme  od smlouvy (* vyplňte číslo objdnávky) o nákupu tohoto zboží (* vyplňte kód/y položek, pokud nevracíte celou objednávku, ale pouze část zboží) (číslo objednávky i kódy položek jsou obsaženy v e-mailu potvrzujícím Vaši objednávku)

- Datum objednání (*) / datum obdržení zboží (rozumí se dnem doručení přepravcem) (*)  - Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů - Adresa spotřebitele/spotřebitelů - Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) - Datum odstoupení od smlouvy

(*) údaje doplňte

 

Při odstoupení od smlouvy má zákazník take možnost využít kromě vrácení platby:

-       - výměnu zboží za jinou položku

-       - výměnu zboží za jinou velikost

Pro zrealizování výměny se obraťte na náš email info@bestmoda.cz

 

Novela zákona o ochraně spotřebitele s účinností od 1.2. 2016 

Od 1.2.2016 vstoupila v účinnost 2. část novely zákona o ochraně spotřebitele, která zavádí systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy, nebo ze smluv o poskytování služeb.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, které se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

K mimosoudnímu řešení případných spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je také nově příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz - http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

Před přistoupením k mimosoudnímu sporu doporučujeme spotřebiteli nejprve kontaktovat nás jako prodejce (info@bestmoda.cz) pro vyřešení nastalé situace.